AF-16186 | Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)

admin2017, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten, Voorbeeldproject

Projecttitel: Gewasbescherming Robuust Optimaal Economisch & Natuurlijk (GROEN)
Projectnummer: AF-16186
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Gezonde, robuuste bodem en teeltsystemen gebaseerd op agro-ecologie en zonder schadelijke emissies naar grond- en oppervlaktewater (A2)
Looptijd: 2017 – 2020
Budget publiek: € 1.394.000
Budget privaat: € 1.394.000
Projectleider: Marleen Riemens
Projectpartners: Agrifirm Plant,  Agrovisio,  Barenbrug Holding,  Bayer, CropScience, Certis Europe, ForFarmers Nederland,  Jadis Agri, Nordic Maïze Breeding, Nufarm, Oro Agri, PH Petersen,  Pireco Productie, Pol Uffelte, Thatchtec, Saatsucht Lundsgaard, Stichting Aardbei Onderzoek, Stichting Veldleeuwerik,  Suikerunie, TOG EUROFINS-ARO, Wageningen University & Research, ZLTO


Wat is er aan de hand?
De afgelopen jaren heeft de akkerbouw al grote stappen gezet om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen te verlagen. Er wordt met lagere doseringen gewerkt en er zijn middelen ontwikkeld die het milieu minder. Deze maatregelen kunnen echter niet meer voor een nóg verdere verlaging van het gebruik van chemische middelen zorgen.

Wat doet het project eraan?
In het project worden strategieën ontwikkeld om het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen verder terug te dringen. Daarbij worden de effecten van bijvoorbeeld gewasrotatie; het creëren van optimale groeiomstandigheden voor het gewas; omgevingsomstandigheden die de levenscyclus van ziekten, plagen en onkruiden verstoren onderzocht.

Wat levert het project op?

Het project levert nieuwe teeltsystemen op waarbij het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen flink wordt gereduceerd zonder dat dit de economische rendabiliteit aantast.

Links:

Deel dit bericht