AF-EU-19001 | AGRILINK

Bert van ReesProject

Projecttitel: AGRILINK
Projectnummer: AF-EU-19001
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2017- 2021
Projectleider: Herman Schoorlemmer
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Institut national de la recherche agronomique, Agricultural Advisory Centre in Brwinow, Agricultural University of Athens, Innovatiesteunpunt, Ekotoxa, Highclere Consulting SRL, Inra Transfert SAS, Instituto Navarro de Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias SA, Nodibinajums Baltic Studies Centre, Open University, Stichting Wageningen Research, Stiftelsen Norsk Senter for Bygdeforskning, The James Hutton Institute, Universidade de Tras-os-Montes e Alto Douro, Ustav Zeledekske Eknomiky a Informaciei, Vinidea SRL


AGRILINK richt zich op het versterken van het Agro Kennis en Innovatie Systeem waarbij nadruk ligt op: 1) het verbeteren van kennisdoorstroming;  2) het begrijpen van besluitvormingsprocessen van boeren en de rol hierbij van kennis en advies; 3) het ontwikkelen van adviesservices gericht op versterking van innovatie, het vertalen van praktijk behoeftes naar onderzoeksvragen en het vormgeven van interactieve innovatieprojecten met boeren en andere stakeholders.

De kern van de Nederlandse bijdrage zit in de ontwikkeling van nieuwe advies methoden voor duurzaam bodembeheer. In een zogenoemde ‘living lab aanpak’ ontwerpen we met boeren, adviseurs en andere stakeholders  advies services voor duurzaam bodembeheer en duurzame maisteelt. Wetenschappelijke kennis en lokale praktijkervaringen worden hierin verbonden. In andere landen worden adviesdiensten ontwikkeld conform de ‘Living Lab aanpak’ voor o.a. geïntegreerde en biologische gewasbescherming in vollegrondsgroenten en akkerbouwgewassen, implementatie van ‘Internet of Things’ in veehouderij en product- en markt ontwikkeling.

Daarnaast werken we casestudies uit gericht op de rol van kennis en advies bij innovaties. voor Nederland gaat het specifiek over innovaties rond niet-kerende grond bewerking en het gebruik van vanggewassen.

Deel dit bericht