AF-EU-19013 | Cityloops

Bert van ReesProject

Projecttitel: Cityloops
Projectnummer: AF-EU-19013
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2019- 2021
Projectleider: Edwin Keijsers
Kennisinstelling:
Wageningen University & Research
Betrokken partijen: ICLEI – Local Governments for Sustainability, Gemeente Apeldoorn, Bodø Kommune, Nordland Research Institute, Mikkeli Development Miksei, XAMK – Kaakkois-Suomen Ammattikorkeakoulu Oy, LIPOR, Porto Ambiente, Camara Municipal do Porto, Capital Region of Denmark, Roskilde University, Gate 21, Roskilde Kommune, Høje-Taastrup Kommune, Danish Association of Construction Clients, Ayuntamiento de Sevilla, LIPASAM, IDENER, Ayuntamiento de Murcia, Consell Comarcal del Vallès Occidental, LEITAT, Rijkswaterstaat, Metabolism of Cities, Stichting Saxion, Stichting Wageningen Research, DAKOFA, EMASESA, IRIS Salten


Het project ontwikkelt, implementeert en reproduceert een serie instrumenten en methodes om de stromen van organische afval en bouwafval binnen steden in kaart te brengen en deze stromen circulair toe te passen. Voor organisch afval, uit stedelijk groen, van consumenten en uit restaurants worden in een viertal steden in Europa nieuwe methodes ontwikkeld om deze te classificeren en circulair in te zetten. Apeldoorn en Mikkeli (FI) zullen daarbij hoogwaardigere toepassingen ontwikkelen dan Sevilla en Porto. Bestaande kennis uit de eerste twee steden zal in de andere twee ingezet worden. In Apeldoorn wordt eerst een classificatie tool opgezet voor de verschillende organische stromen, de hoeveelheden worden in kaart gebracht, en nieuwe scheidingsmethoden ontworpen. Daarna worden 3-5 business opportunity’s getest, Apeldoorn treedt daarbij op als launching customer. Mogelijke opportunity’s richten zich o.a. op Bio-energie, nutriënten terugwinning, eiwitwinning, vezeltoepassingen en PHA productie. In de laatste fase zal in Apeldoorn een expert centrum opgezet worden waar overheid, ondernemers en kennisinstituten kunnen samenwerken.

 

 

Deel dit bericht