AF-17021 | Verbeteren van de Kringloopwijzer

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projectnummer: AF-17021
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2018 – 2021
Budget publiek: € 187.000
Budget privaat: € 187.000
Projectleider: Wouter Spek
Betrokken partijen: Wageningen University & Research, ZuivelNL


Wat is er aan de hand?
De Nederlandse melkveehouderij werkt hard aan het terugdringen van de uitstoot van stikstof en fosfaat. Daarbij is de Kringloopwijzer voor veel melkveehouders een belangrijke tool: het systeem geeft aan hoeveel stikstof en fosfaat door koeien wordt opgenomen via het voer en hoeveel uitgescheiden wordt via de mest. Er zijn echter aanwijzingen dat de Kringloopwijzer de uitstoot van stikstof en fosfaat in de mest onderschat. Deze onderschatting is het gevolg van een te laag berekende energiebehoefte voor onderhoud (ongeveer 30%). Deze onderschatting van de energiebehoefte voor melkkoeien heeft als gevolg dat de melkveehouders geen goed zicht hebben op de benutting en uitstoot van stikstof en fosfaat op hun bedrijf.

Wat doet het project eraan?
De onderschatting wordt veroorzaakt doordat de Kringloopwijzer gebruik maakt van energiebehoeftewaarden die passen bij de koe van voor 1970. Door fokkerij is de koe in de afgelopen decennia echter flink veranderd. Het project brengt in kaart wat de normen voor de huidige Holstein Friesian koe zijn en verwerkt dit in een verbeterde versie van de Kringloopwijzer.

Wat levert het project op?
Het project levert een meer solide Kringloopwijzer op die de melkveehouders een realistisch beeld van de situatie op het bedrijf geeft en de veehouder kan helpen bij de terugdringing van de uitstoot van stikstof en fosfaat. Daarnaast resulteert dit project in verbeterde energiewaardering van voedermiddelen voor melkkoeien zodat rantsoenen nauwkeuriger geformuleerd kunnen worden. De resultaten van dit project zullen door het CVB (Centraal Veevoederbureau) verwerkt worden in een update van het energiesysteem voor herkauwers (het VEM systeem).

Links:
Website
Rapportage 2018
Rapportage 2019

Deel dit bericht