AF-EU-15030 | Bright Farm by Precision Livestock Farming

admin2012, EU-projecten, Kernthema Klimaatneutraal, Project

Projecttitel: Bright Farm by Precision Livestock Farming
Projectnummer: AF-EU-15030
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2012-2016
Projectleider: Kees Lokhorst
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


Samenvatting

Voor varkens, pluimvee en melkveehouderij scenario’s worden de economische en sociale factoren onderzocht die succesvolle implementatie in de praktijk kan bevorderen. Kennis draagt bij aan de ontwikkeling van de Blueprint. Hiernaast dragen we bij aan de Welfare Quality observatie in de Nederlandse pluimveebedrijven, aan communicatie en de vorming van de Blueprint. De bijdrage aan dit EU project versterkt het Nederlandse onderzoek naar toepassingen van Precision Livestock Farming.

Links

Website

Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht