TKI Agri & Food:
fundamenteel en toegepast onderzoek, plus valorisatie

TKI Agri & Food

Het Topconsortium voor Kennis en Innovatie (TKI) coördineert de totstandkoming van de Kennis -en Innovatieagenda van Topsector Agri & Food, verzorgt de onderzoeksprogrammering en adviseert het Topteam Agri & Food over te maken afspraken met de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

Voor wat betreft de onderzoeksprogrammering ondersteunt TKI Agri & Food innovatie met een aantal eigen regelingen en biedt cofinanciering voor bijvoorbeeld EU-projecten. Dat heeft inmiddels geresulteerd in de uitvoering van zo’n 500 grote en kleinere onderzoeks- en innovatieprojecten: TKI-projecten, MIT-projecten, NWO-projecten en EU-projecten die (mede) met financiële steun van TKI Agri & Food worden uitgevoerd.

Een overzicht van alle regelingen en mogelijkheden tot cofinanciering van projecten vanuit TKI Agri & Food vindt u op de pagina Cofinanciering. Daar vindt u tevens de documenten benodigd voor de projectverantwoording en -rapportage.

Missies

Alle onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food vallen binnen de missie van de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel die in samenspraak met de Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en de Topsector Water & Maritiem is ontwikkeld. Deze Kennis- en Innovatieagenda richt zich op zes missies en op de ontwikkeling van sleuteltechnologieën:

De missies en sleuteltechnologieën zijn onderverdeeld in Meerjarige Missiegedreven Innovatieprogramma’s (MMIP’s). Het programmeren van onderzoek vindt plaats op het niveau van de MMIP’s. Per MMIP is een Theory of Change opgesteld die helder maakt wat nodig is voor het realiseren van het maatschappelijke doel. Met de ToC’s in de hand is het makkelijker om de bijdrage van lopende projecten te duiden, de hiaten en de onderlinge complementariteit tussen de MMIP’s te benoemen.

Resultaten

De onderzoeks- en innovatieprojecten van Topsector Agri & Food leveren belangrijke resultaten op met impact op de maatschappij. U vindt een selectie van deze projecten in het magazine Innovaties met impact. Ook in het TKI-boekje Zaaien, oogsten en eten en in de publicatie Projectfactsheet in 51 verhalen is een selectie van aansprekende projecten bijeengebracht.

Bestuur TKI Agri & Food

Cees-Jan Adema (voorzitter)
FNLI
LinkedIn

Manfred Aben
Unilever
LinkedIn

Ben Dellaert
Avined
LinkedIn

Gerda Feunekes
Directeur AFSG – WUR
Linkedin

Hans Van den Heuvel
LTO Nederland
LinkedIn

André Hoogendijk
Brancheorganisatie Akkerbouw
LinkedIn

Jan Klerken
Scelta Mushrooms
LinkedIn

Luuk Klomp
NWO
LinkedIn

Guus van Roessel
Lely
LinkedIn

Bas Rüter
Stichting Ekokeur
LinkedIn

Anita Scholte op Reimer
Ahold
LinkedIn

Ruud Tijssens
Agrifirm
Linkedin

Annie de Veer
Waarnemer
Ministerie van LNV
LinkedIn

Theo Follings
Waarnemer
Oost NV
LinkedIn

Bureau TKI Agri & Food

Bureau TKI Agri & Food voert het secretariaat voor Topsector Agri & Food. U kunt bij hen terecht voor alle vragen over Topsector Agri & Food. Onderstaand vindt u de e-mailadressen en telefoonnummers van de medewerkers. Meer contactgegevens vindt u op de pagina Contact.

Kees de Gooijer
Directeur
E-mail
06-51701630

Annemarie Breukers
Adjunct-directeur
E-mail
06-20390414

Robbe de Jong
Office manager
E-mail
06-14328077

Ineke de Boer
Controller
E-mail
06-22497559

Bert van Rees
Communicatie-adviseur
E-mail
06-48400987

Emma Ross
Procesmanager
E-mail
06-48044855

Michiel Sytsma
Financieel medewerker
E-mail
06-15177686


Missies

Downloads

De belangrijkste documenten over Topsector Agri & Food kunt u downloaden in de bibliotheek. Meer informatie en documenten over regelingen en cofinanciering voor deelname aan projecten vindt u op de pagina Cofinanciering.


Netwerkpartners

Een overzicht van links naar belangrijke organisaties en netwerken in en rondom Topsector Agri & Food vindt u op de pagina Netwerkpartners.


AgriFoodTop Symposium

Jaarlijks organiseert Topsector Agri & Food het AgriFoodTop Symposium: hét netwerkevenement voor de Nederlandse agrifoodsector. Meer info over aankomende en eerdere edities van het AgriFoodTop Symposium kunt u hier bekijken:

2023: Agrifoodtop Plus
2021: Balans
2019: Innoveren in een goed klimaat
2018: Emotie, de sleutel naar de consument
2017: Zaaien, oogsten en eten
2016: From science to business
2015: Internationaal leiderschap
2014: Hogere toegevoegde waarde