AF-EU-20032 | Enzycle: Microbial ENZYmes for treatment of non-recyCLEd plastic fractions

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Enzycle: Microbial ENZYmes for treatment of non-recyCLEd plastic fractions
Projectnummer: AF-EU-20032
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020- 2024
Projectleider: Mattijs Julsing
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: DARWIN Bioprospecting, ASA Spezialenzyme, Feyecon, Depacin de Aguas de Mediterraneo, Soprema, Greiner Packaging, Aliplast SPA, Indorama Ventures Europe BV, Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística, University of Leipzig, University of Natural Resources and Life Sciences, Austrian Centre of Industrial Biotechnology


ENZYCLE richt zich op enzymatische back-to-monomer recycling van slecht te recyclen plastic polymeren en fracties. Voor polyolefine microplastics wordt gezocht naar nieuwe enzymen en micro-organismen. Daarnaast zullen polyesterafbrekende enzymen worden geïdentificeerd en verbeterd. Voor beide onderdelen zullen processen worden ontwikkeld met als toepassingsgebieden: multilayer-verpakkingsmaterialen (voedingsmiddelenindustrie en de landbouwsector) en waterzuiveringsinstallaties.

Deel dit bericht