AF-17024 | Non-foodtoepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage

Bert van Rees2018, Kernthema Circulair, TKI-projecten

Projecttitel: : Non-foodtoepassingen van koolhydraten uit suikerbietenraffinage
Projectnummer: AF-17024
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3)
Looptijd: 2018 – 2019
Budget publiek: € 300.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Ben van den Broek
Betrokken partijen: Dalli-De Klok, Rodenburg Biopolymers, Royal Cosun, Smit&Zoon, Wageningen University & Research


Wat is er aan de hand?
Bij de verwerking van suikerbieten naar suiker ontstaat één van de belangrijkste biomassareststromen van Nederland. Op dit moment hebben deze reststromen een lage economische waarde terwijl de stromen wel interessante componenten bevatten. Winning van deze componenten past volledig in de circulariteitsgedachte.

Wat doet het project eraan?
Het project vloeit voort uit een eerder, door de Topsector gefinancierd, project (Non-food toepassingen van pectine uit suikerbietenpulp, AF-14263). In dit eerste project is ontdekt dat de pectinefractie interessant is voor de vaatwasmiddelenindustrie en de productie van bioplastics. In het nieuwe project wordt een opschaalbaar winningsproces ontwikkeld waarmee de biobased componenten op een commercieel interessante wijze kunnen worden gewonnen.

Wat levert het project op?
Het project leidt tot een winningsproces waarmee hoogwaardige biobased componenten gewonnen kunnen worden die de huidige fossiele componenten kunnen vervangen.

Links:

Deel dit bericht