AF-EU-20033 | MODEL2BIO

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: MODEL2BIO: MODELLING TOOL FOR GIVING VALUE TO AGRI-FOOD RESIDUAL STREAMS IN BIO-BASED INDUSTRIES
Projectnummer: AF-EU-20033
Missie: Kringlooplandbouw
Looptijd: 2020- 2023
Projectleider: Lolke Sijtsma
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Celabor, CLuBE, Food+i, Flanders’ Food, IZNAB, ESCI, Diadyma,  CEIT-IK4, CTIC-CITA, Tecnun


In dit EU/BBI-project zal een samengesteld model worden ontwikkeld die het Europese bedrijfsleven moet helpen/adviseren in de verwerking van afval bij primaire productie en verwerking van voedingsmiddelen. Door middel van (chemische) analyse van de verschillende afvalstromen, door het kwantificeren van deze afvalstromen in de verschillende Europese regio’s, door het bestuderen en ontwikkelen van extractie en (bio)conversie processen en door vergelijking van de (microbiologische) samenstelling van de afvalstromen in verschillende (Europese) landen, zal er berekend en voorspeld kunnen worden welke afvalstromen, in welke landen, het meest geschikt zijn voor directe afzet als veevoer, of als directe bron kunnen dienen voor extractie van waardevolle componenten of als basis kunnen worden gebruikt voor bioconversie (fermentatie) tot (voedsel)ingrediënten met nog hogere waarde. Met dit gegenereerde modellerings-tool kunnen er zeer gerichte adviezen worden verstrekt, niet alleen aan de afvalverwerkende industrie voor het creëren van meer waarde, maar ook aan de ingrediënten- en eindproduct-industrie bij het zoeken naar meer biobased/natuurlijke ingrediënten, bij vermindering van verliezen tijdens de productie en bij verbetering van de efficiëntie tijdens de verwerking van de voedingsmiddelen.

Deel dit bericht