AF-18136 | Next level mestverwaarden

Bert van ReesKernthema Circulair, Project

Projecttitel: Next level mestverwaarden
Projectnummer: AF-18136
Missie: Kringlooplandbouw
MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1)
Looptijd: 2019
Budget publiek: € 400.000
Budget privaat: € 400.000
Projectleider: Nico Verdoes
Betrokken partijen: Agrifirm, Darling Ingredients, International, De Heus, ForFarmers, FrieslandCampina, Van Drie Group, Wageningen University & Research


De PPS Next Level Mestverwaarden wil niet uitgaan van het mestaanbod, maar van de vraag naar eindproducten. Deze eindproducten moeten wel toekomstbestendig zijn. In 2019 wordt de focus gelegd op de bepaling van emissiearme en waardevolle eindproducten. Het betreft zowel marktontwikkeling als productontwikkeling. In dit project wordt een analyse uitgevoerd van de marktbehoefte in binnen- en buitenland, voor een organische stof rijk mestproduct en voor vloeibare mineralen. Bij deze analyse zullen ook (toekomstige) bottlenecks worden meegenomen op het gebied van beleid en wet- en regelgeving.
De definiëring van de eindproducten formuleert eisen/voorwaarden aan de te leveren grondstoffen en de vereiste technologische inzet en ontwikkeling om tot deze producten te kunnen komen. Het doel is om voor “droog” en “mineralenproduct” een basisexportproduct te produceren die –afhankelijk van de exacte vraag– geblend of gewijzigd kan worden.
Links:

Deel dit bericht