AF-11001 | Verduurzaming van Nederlandse cacao en koffie-import

adminTKI-projecten

Projecttitel: Verduurzaming van Nederlandse cacao en koffie-import Projectnummer: AF-11001 Kernthema: Klimaatneutraal Looptijd: 2012-2015 Budget publiek: € 600.000 Budget privaat: € 397.000 Projectleider: Verina Ingram Kennisinstelling: Stichting DLO Wageningen UR Betrokken partijen: Initiatief Duurzame Handel (IDH), Koninklijk … Read More

FNDH-120005 | Zilte aquacultuur

adminMIT-projecten

Projecttitel: Zilte aquacultuur Projectnummer: FNDH-120005 Kernthema: Gezond en Veilig Looptijd: 2012-2013 Indiener: Living Foods BV Samenvatting Aanleiding voor deze haalbaarheidsstudie zijn een aantal knelpunten die raakvlakken met elkaar hebben en vragen om … Read More

FNDM-120006 | Waterefficiëncy in de agroketen

adminKernthema Klimaatneutraal, Kernthema Klimaatneutraal, Kernthema Klimaatneutraal, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, MIT-projecten, MIT-projecten, MIT-projecten, MIT-projecten

Projecttitel: Waterefficiëncy in de agroketen Projectnummer: FNDM-120006 Kernthema: Resource efficiency Looptijd: 2012-2014 Projectpartners: CROP-R, Dacom, Jahoma, Studio WDe Border. Samenvatting Water en landbouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De agrarische sector verbruikt 70% van … Read More

FNDH-120020 | Antimastitis-spray

admin

Projecttitel: Antimastitis-spray Projectnummer: FNDH-120020 Kernthema: Resource efficiency Looptijd: 2012 – 2013 Projectpartners: Feed Innovation Services Samenvatting Mastitis (uierontsteking) is wereldwijd een groot probleem in de melkveehouderij. Mastitis gaat gepaard met een hoog … Read More

FNDH-120016 | Mestrobot

admin2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012, 2012

Projecttitel: Mestrobot Projectnummer: FNDH-120016 Kernthema: Resource efficiency Looptijd: 2012 – 2013 Projectpartners: Armadis, Schrijver Stalinrichtingen. Samenvatting Schrijver Stalinrichtingen BV is specialist in het inrichten van stallen voor rundvee en de ontwikkeling van … Read More

AF-EU-13015 | Fusions

adminEU-projecten, EU-projecten

Projecttitel: Fusions Projectnummer: AF-EU-13015 Kernthema: Gezond en Veilig Looptijd: 2012 – 2016 Projectleider: Hilke Bos-Brouwers Kennisinstelling: Food & Biobased Research Samenvatting Reductie voedselverspilling in de voedselketen, door ontwikkelen geharmoniseerde, uniforme meetmethodologie, sociale … Read More

AF-EU-13026 | Securefish

adminKernthema Gezond en Veilig

Projecttitel: Securefish Projectnummer: AF-EU-13026 Kernthema: Gezond en Veilig Looptijd: 2012 -2014 Projectleider: Paul Bartels Kennisinstelling: Food & Biobased Research Samenvatting Securefish: improving food and nutrional security by reducing post-harvest losses in the … Read More