AF-17107 | Agrifoodmonitor 2.0

Bert van ReesProject

Projecttitel: Agrifoodmonitor 2.0 Projectnummer: AF-17107 Kernthema: Gezond & Veilig Looptijd: 2018 Projectleider: Marleen Onwezen Wageningen Economic Research heeft in 2012 de Agrifoodmonitor ontwikkeld en deze monitor is ook in 2014 … Read More

AF-18125 | Agroforestry

Bert van ReesProject

Projecttitel: Agroforestry Projectnummer: AF-18125 Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie MMIP: Landbouwbodems, emissiereductie lachgas en verhoging koolstofvastlegging (B2) Looptijd: 2019 – 2022 Projectleider: Maureen Schoutsen De Nederlandse landbouwsector staat voor een … Read More

AF-18036 | Mestscheiding in melkveestallen

Bert van ReesProject

Projecttitel: Mestscheiding in melkveestallen Projectnummer: AF-18036 Kernthema: Klimaatneutraal Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 163.000 Budget privaat: € 122.000 Projectleider: Paul Galama Betrokken partijen: LTO Nederland, ZuivelNL, Wageningen University … Read More

AF-18143 | Measurement of gut health

Bert van ReesProject

Projecttitel: Measurement of gut health: combining microbiome measurement and phenotypic flexibility to proof and understand health effects by microbiome modulations Projectnummer: AF-18141 Kernthema: Gezond & Veilig Looptijd: 2019 – 2022 … Read More