AF-17066 | Effect van mestvergisting op emissies van broeikasgassen uit mest

Bert van Rees2018, Kernthema Klimaatneutraal, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project

Projectnummer: AF-17066 Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie MMIP: Emissiereductie methaan veehouderij (B1) Looptijd: 2018 – 2019 Budget publiek: € 185.000 Budget privaat: € 185.000 Projectleider: Karin Groenestein Betrokken partijen: FrieslandCampina, … Read More

AF-18047 | Beter (dan) vergisten

Bert van Rees2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019

Projecttitel: Beter (dan) vergisten Projectnummer: AF-18047 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 658.500 Budget privaat: € 658.500 Projectleider: Paul … Read More

AF-18030 | Processing of pectin and chitin/chitisan from sidestreams into functional and high-value ingredients

Bert van ReesKernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair

Projecttitel: PROSPEC – Processing of pectin and chitin/chitisan from side streams into functional and high-value ingredients Projectnummer: AF-18030 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3) Looptijd: 2019 – 2022 … Read More

AF-18020 | GrazeGuide

Bert van ReesKernthema Slimme Technologie

Projecttitel: GrazeGuide Projectnummer: AF-18020 Kernthema: Slimme Technologie Looptijd: 2019 – 2022 Projectleider: Pieter Hogewerf Betrokken partijen: Courage, Noldus, Het Internet Huis, Sodaq Bij het grazen van melkkoeien zijn twee aspecten … Read More