AF-EU-13005 | Duurzame Aquacultuur in de grensregio Vlaanderen Nederland, Fase II

adminEU-projecten, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project, Project

Projecttitel: Duurzame Aquacultuur in de grensregio Vlaanderen Nederland, Fase II Projectnummer: AF-EU-13005 Kernthema: Circulair Looptijd: 2012 – 2014 Projectleider: Greet Blom Kennisinstelling: Wageningen UR Samenvatting Bijdragen aan de economische en duurzame groei van de aquacultuursector … Read More

AF-EU-13004 | GRATITUDE

adminEU-projecten, Kernthema Circulair

Projecttitel: GRATITUDE Projectnummer: AF-EU-13004 Kernthema: Circulair Looptijd: 2012- 2014 Projectleider: Anton Sonnenberg Kennisinstelling: Wageningen Research Samenvatting Het opwaarderen van afval/resten in de teelt en verwerking van cassava en yam. DLO is work package leider in … Read More

AF-12018 | Breed4Food

admin

Projecttitel: Breed4Food Projectnummer: AF-12018 Kernthema: Klimaatneutraal Looptijd: 2012-2016 Budget publiek: € 3.349.000 Budget privaat: € 20.007.000 Projectleider: Lucia Kaal Projectpartners: Cobb Europe, CRV, Hendrix Genetics Research, TOPIGS, Wageningen Research. Samenvatting Binnen Breed4Food zijn … Read More

FNDH-120002 | Haalbaarheid sterilisatie door PEF

admin

Projecttitel: Haalbaarheid sterilisatie door PEF Projectnummer: FNDH-120002 Kernthema: Gezond en Veilig Looptijd: 2012-2013 Indiener: Cool Wave Processing Samenvatting Cool Wave Processing is een voorloper op het gebied van PEF (pulsed electric field), … Read More