AF-EU-13015 | Fusions

admin2012, EU-projecten, Kernthema Gezond en Veilig, Project

Projecttitel: Fusions
Projectnummer: AF-EU-13015
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2012 – 2016
Projectleider: Hilke Bos-Brouwers
Kennisinstelling: Food & Biobased Research


Samenvatting

Reductie voedselverspilling in de voedselketen, door ontwikkelen geharmoniseerde, uniforme meetmethodologie, sociale innovatieprojecten in de keten, creëren van samenwerkingsplatform voor stakeholders en het opstellen van uitgangspunten en richtlijnen voor (Europees) beleidsinstrumentarium. DLO is coördinator van het FUSIONS project, en draagt aan alle projectthema’s bij. DLO is werkpakketleider voor Management en het multi-stakeholder platform.

Links:

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015
Eindrapportage

Deel dit bericht