FNDM-120010 | Ontwikkeling continue sterilisatieproces

admin2012, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Ontwikkeling continue sterilisatieproces
Projectnummer: FNDM-120010
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2012-2014
Indiener: TOP, CHez Pasca


Samenvatting

Bij start een samenvatting gebaseerd op de managementsamenvatting uit het projectplan. Bij voortgang een samenvatting gebaseerd op tussenresultaten in het project. Indien het project afgerond is een samenvatting gebaseerd op de bereikte projectresultaten. Vermeld in de samenvatting enkel algemene en niet-vertrouwelijke informatie.

Door TOP BV is vorig jaar een geheel nieuwe methode voor het steriliseren van voedselproducten bedacht. Het nieuwe concept betreft een continu proces voor sterilisatie van kant-en-klaar maaltijden. Centraal in het revolutionaire nieuwe proces staan het gebruik van een doorvoerbuis met sluizen en opwarming m.b.v. RF (radio-frequent energie).

Vorige jaar is door TOP BV een haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar dit concept. Deze liet zowel technisch als economisch een positief beeld zien. Op het nieuwe concept is inmiddels een internationaal octrooi aangevraagd.

In dit MKB-innovatieproject wil TOP BV, samen met Chez Pascal BV, het concept nu concreet gaan onderzoeken en ontwikkelen, met name voor kant-en-klaar maaltijden. Het resultaat zal zijn, dat een prototype sterilisatie-opstelling beschikbaar komt waarmee is aangetoond dat kant-en-klaar maaltijden, op een continue wijze gesteriliseerd kunnen worden, met een duidelijke verbetering van smaak en gezonde inhoudsstoffen t.o.v. huidige kant-en-klaar maaltijden.

Deel dit bericht