AF-18050 | Protein valorisation from brewers’ spent grain

Bert van ReesKernthema Circulair, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten

Projecttitel: Protein valorisation from brewers’ spent grain Projectnummer: AF-18050 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4) Looptijd: 2019 – 2022 Publiek budget: € 480.000 Privaat … Read More

AF-18047 | Beter (dan) vergisten

Bert van ReesTKI-projecten

Projecttitel: Beter (dan) vergisten Projectnummer: AF-18047 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 658.500 Budget privaat: € 658.500 Projectleider: Paul … Read More

AF-18015 | Waste-to-Aromatics

Bert van Rees2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair

Projecttitel: Waste-to-Aromatics Projectnummer: AF-18015 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Hergebruik zij- en reststromen (A3) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 60.000 Budget privaat: € 60.000 Projectleider: Johan van Groenestijn Betrokken partijen: … Read More

AF-18020 | GrazeGuide

Bert van ReesKernthema Slimme Technologie

Projecttitel: GrazeGuide Projectnummer: AF-18020 Kernthema: Slimme Technologie Looptijd: 2019 – 2022 Projectleider: Pieter Hogewerf Betrokken partijen: Courage, Noldus, Het Internet Huis, Sodaq Bij het grazen van melkkoeien zijn twee aspecten … Read More