AF-18081 | Fermented plant proteins

Bert van Rees

Projecttitel: Fermented plant proteins Projectnummer: AF-18081 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4) Looptijd: 2019 – 2022 Publiek budget: € 720.000 Privaat budget: € 720.000 … Read More

AF-18042 | Sustainable polysaccharide/protein rich ingredients from natural and mild treatments

Bert van Rees2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, 2019, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig, Kernthema Gezond en Veilig

Projecttitel: Sustainable polysaccharide/protein rich ingredients from natural and mild treatments Projectnummer: AF-18042 Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4) Looptijd: 2019 – 2022 Projectleider: Jerome … Read More

AF-18141 | A view to a cell

Bert van ReesProject

Projecttitel: A view to a cell Projectnummer: AF-18141 Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 200.000 Budget … Read More

AF-18017 | Protein compass

Bert van ReesTKI-projecten

Projecttitel: Protein compass Projectnummer: AF-18017 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4) Looptijd: 2019 – 2022 Projectleider: Floor Boon Betrokken partijen: DSM The protein intake … Read More

AF-18142 | Combining deep sequencing omics approaches to translate an altered microbial composition towards health benefits

Bert van ReesTKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten, TKI-projecten

Projecttitel: Combining deep sequencing omics approaches to translate an altered microbial composition towards health benefits Projectnummer: AF-18142 Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2) … Read More

AF-18057 | Replacing dairy with plant protein in cheese

Bert van Rees

Projecttitel: Replacing dairy with plant protein in cheese Projectnummer: AF-18057 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 600.000 … Read More