FNDM-120019 | Volautomatisch voersysteem

admin2012, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Volautomatisch voersysteem
Projectnummer: FNDM-120019
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2012 – 2013
Projectpartners:  Datapross Nijbroek BV, Schuitemaker Machines BV.


Samenvatting

Uitgangspunt voor dit project is: “Kan het consortium een volledig automatisch voersysteem ontwikkelen waarbij het gehele voerproces van kuil naar koe op duurzame en resource efficiënte wijze kan worden uitgevoerd, zonder tussenkomst van de mens, met als doel verbetering van het dierwelzijn en verhoging van de melkopbrengst.” Schuitemaker Machines BV is penvoerder en initiatiefnemer. Schuitemaker produceert landbouwmachines. De eigen R&D afdeling zoekt voortdurend naar vernieuwing en verbetering van haar producten. Schuitemaker streeft daarbij naar een optimale prijs kwaliteit verhouding en maximale ontlasting van de gebruiker. Met het Volautomatisch Efficiënt Voersysteem speelt Schuitemaker in op de voortgaande schaalvergroting in de melkveehouderij. Het idee erachter gaat uit van twee gedachten:

  • Ontzorgen van de melkveehouder. Dit wordt gerealiseerd door geautomatiseerd te voeren waardoor menselijke inzet in tijd verminderd en faalfactoren in termen van tijdigheid en kwantiteit worden vermeden;
  • Verbetering van de voeropbrengst. Deze wordt gerealiseerd door efficiëntie bij het opnemen van het voer uit de opslag (kuil), automatische bijmenging van toeslagstoffen, homogenisering van het voer en een direct verkort traject tussen opslag (kuil) en voederplaats.

Partner Datapross is gespecialiseerd in het ontwikkelen van besturingstechniek en robots voor diverse toepassingen. Het gaat bij het VEV om een robuust systeem. Onzekerheid waar dan ook houden grote veiligheidsrisico’s in en moet daarom leiden tot het stilleggen van het systeem. Grootste uitdaging voor Datapross binnen dit project is het vinden van oplossingen voor valide herkenning van obstakels en daaraan aangepaste besturingstechniek om discontinuïteit te voorkomen.

Het te ontwikkelen VEV bestaat uit een vaste opstelling en een bewegend deel dat gebruik maakt van robottechnologie en GPS plaatsbepaling. Alle onderdelen communiceren met een bedrijfsgebonden centrale computer, waarin parameters ten aanzien van de voedering ingevoerd kunnen worden. Het systeem past daarop het voederpatroon automatisch aan. Omdat er gewerkt wordt met levende have en calamiteiten niet mogen leiden tot stagnatie in de voedering wordt het systeem via de centrale computer voortdurend gemonitord door de service afdeling van Schuitemaker.

 

Deel dit bericht