FNDH-120016 | Mestrobot

admin2012, Kernthema Klimaatneutraal, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Mestrobot
Projectnummer: FNDH-120016
Kernthema: Resource efficiency
Looptijd: 2012 – 2013
Projectpartners: Armadis, Schrijver Stalinrichtingen.


Samenvatting

Schrijver Stalinrichtingen BV is specialist in het inrichten van stallen voor rundvee en de ontwikkeling van oplossingen op dit vlak. Armadis  ondersteunt bedrijven bij de (door-) ontwikkeling van onderdelen, complete producten of systemen met specialisatie op het mechaniseren van bedrijfsgangen in de agrarische sector.

In de melkveesector spelen de nodige ontwikkelingen op het gebied van mest en mestverwerking. Zo is er de opkomst van de mestscheider die de dunne en vaste fracties van elkaar scheidt. Ook zijn er steeds meer boeren die voor een geautomatiseerde mestschuif kiezen in plaats van een handmatige mestschuif. Allemaal vernieuwingen maar ze blijven een aantal grote nadelen houden, zoals:

  • Ammoniak uitstoot als dunne en vaste fractie bij elkaar komen in de put;
  • Gladde vloeren als de schuif de mest door de roosters schuift;
  • Kostbare mestputten;
  • 30% potentieel energie verlies doordat dunne en vaste fractie niet van elkaar worden gescheiden.

In dit project wordt de haalbaarheid van de ontwikkeling van een mestrobot onderzocht. De mestrobot zal door een speciale techniek de dunne en vaste fractie primair bij de bron scheiden. De beide fracties kunnen dan in de keten op hun eigen manier hoogwaardig worden ingezet.

Deel dit bericht