AF-18136 | Next level mestverwaarden

Bert van ReesKernthema Circulair, Project

Projecttitel: Next level mestverwaarden Projectnummer: AF-18136 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1) Looptijd: 2019 Budget publiek: € 400.000 Budget privaat: € 400.000 Projectleider: Nico Verdoes Betrokken … Read More