AF-18136 | Next level mestverwaarden

Bert van Rees

Projecttitel: Next level mestverwaarden Projectnummer: AF-18136 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1) Looptijd: 2019 Budget publiek: € 400.000 Budget privaat: € 400.000 Projectleider: Nico Verdoes Betrokken … Read More

AF-18050 | Protein valorisation from brewers’ spent grain

Bert van Rees2019, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair

Projecttitel: Protein valorisation from brewers’ spent grain Projectnummer: AF-18050 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Eiwitvoorziening voor humane consumptie uit (nieuwe) plantaardige bronnen (A4) Looptijd: 2019 – 2022 Publiek budget: € 480.000 Privaat … Read More

AF-18047 | Beter (dan) vergisten

Bert van Rees

Projecttitel: Beter (dan) vergisten Projectnummer: AF-18047 Missie: Kringlooplandbouw MMIP: Verminderen fossiele nutriënten, water en stikstofdepositie (A1) Looptijd: 2019 – 2022 Budget publiek: € 658.500 Budget privaat: € 658.500 Projectleider: Paul … Read More