B012.05 | Biobased Performance Materials

admin2012, Kernthema Circulair, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Biobased Performance Materials
Projectnummer: B012.05
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2012-2015
Budget publiek: € 2.488.000
Budget privaat: € 2.098.000
Projectleider: Maarten van der Zee
Kennisinstelling: Stichting DLO – Wageningen UR


Samenvatting

Nieuwe innovatieve ontwikkelingen zoals de ontwikkeling van biomaterialen, met name de biomaterialen met een hoge toegevoegde waarde (biobased performance materials, BPM’s), zijn nodig om niet achterop te raken met het buitenland. Hierbij is geen sprake van een reguliere innovatie maar van een complexe transitie naar een biobased economy. Voor de transitie is de samenwerking noodzakelijk tussen veel verschillende partijen. Bij het BPM project zijn daarom, naast de op dit gebied toonaangevende Nederlandse kennisinstellingen, veel bedrijven betrokken. Voor de ontwikkeling van nieuwe biomaterialen speelt elke schakel in de keten een rol,  vanaf de productie van de grondstof (agro-industrie),  de biopolymeren en bio-additieven (grote en kleine bedrijven), de vormgeving van de materialen (kleine en grote MKB bedrijven) tot de tussenhandel en retail.

Links:

Website

Rapportage 2014
Rapportage 2015

Deel dit bericht