AF-12064 | Duurzame verbreding grondstoffenpakket voor vleeskalveren

admin2012, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame verbreding grondstoffenpakket voor vleeskalveren
Projectnummer: AF-12064
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2014 – 2018
Budget publiek: € 184.000
Budget privaat: € 184.000
Projectleider: Jetta Heeres
Projectpartners:  SBK, Wageningen University & Research.


Samenvatting
Traditioneel werd aan vleeskalveren alleen kalvermelk gevoerd. Sinds eind jaren 90 wordt naast kalvermelk ook ruw- en krachtvoer verstrekt, in eerste instantie opgelegd door EU regelgeving, daarna in toenemende mate omdat ruw- en krachtvoer goedkopere nutriëntleveranciers zijn dan kalvermelk. Daarbij groeide het besef, onderbouwd door wetenschappelijk onderzoek, dat het verstrekken van voldoende ruw- en krachtvoer positieve effecten heeft op gedrag en gezondheid, en daarmee het welzijn, van vleeskalveren. Voor het verder kunnen doorontwikkelen van dit voerconcept heeft de sector kennis- en innovatievragen geformuleerd waarbij resource efficiency centraal staat. Deze PPS is er op gericht het rantsoen verder te optimaliseren op basis van een juiste waardering van grondstoffen voor ruw- en krachtvoeders die in combinatie met kalvermelk worden gevoerd. Hiermee kan het grondstoffenpakket worden verbreed. Bij vleeskalveren is weinig bekend over de manier waarop kracht- en ruwvoeders de ontwikkeling van de pensmotiliteit, en daarmee de passage van voerdeeltjes door de pens beïnvloeden. De efficiëntie en daarmee het inschatten van de potentiele bijdrage waarmee ruw- en krachtvoeders in groei kunnen worden omgezet is sterk afhankelijk van de grondstofkeuze en van het functioneren van het voormagensysteem. Die kunnen bij een melkgevoerd vleeskalf beduidend anders zijn. Naast een duurzaam grondstofgebruik richt de PPS zich ook op het verminderen van fosfor (P) verliezen. Hiervoor is het noodzakelijk voor blanke vleeskalveren P-behoeftenormen te ontwikkelen. In de huidige praktijkrantsoenen wordt het aanbod van P (en Ca) uit ruw- en krachtvoer niet afgestemd op het aanbod vanuit de melk. Met het afstemmen van het P-aanbod op de P-behoefte is de verwachting dat de P-uitscheiding aanzienlijk kan worden gereduceerd. De resultaten uit het onderzoek worden gemodelleerd en geïntegreerd in het simulatiegroeimodel ‘Simon’. Hiermee komt voor de sector nieuwe kennis beschikbaar waarmee de invloed van nieuwe voerstrategieën, inclusief ruw- en krachtvoeders op de efficiëntie van nutriënten kan worden doorgerekend. Uiteindelijk levert de PPS bouwstenen op voor een verdere rantsoenoptimalisatie wat leidt tot duurzaam grondstofgebruik, een minimale belasting van het milieu , binnen een economisch perspectiefvol kader.  

Links

Website
Eindrapportage

Deel dit bericht