AF-12015 | Duurzame viskweek in Ghana

admin2012, Kernthema Klimaatneutraal, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Duurzame viskweek in Ghana
Projectnummer: AF-12015
Kernthema: Klimaatneutraal
Looptijd: 2012 – 2014
Budget publiek: € 65.000
Budget privaat: € 65.000
Projectleider: Eugene Rurangwa
Projectpartners: Agridame BV, Fehat Co Ltd, IMARES, Wageningen University & Research.


Samenvatting

Vanwege mondiaal afnemende opbrengsten uit visserij en een toenemende vraag naar vis en visproducten, groeit de aquacultuur snel. Ook in Afrika ontwikkelt de aquacultuur zich, maar één van de belangrijkste beperkingen is de beschikbaarheid van kwalitatief hoogwaardig visvoer. De kernvraag van dit project is op welke wijze de toepassing van kippenmest, in combinatie met laagwaardige agrarische restproducten en innovatieve technieken, de productie van natuurlijke voedselorganismen in kweekvijvers kan verhogen. Randvoorwaarden hierbij zijn dat dit de behoeft aan commercieel visvoer vermindert en dat dit geen risico met zich meebrengt voor de voedselveiligheid voor de humane visconsumptie.

Het onderzoek dat binnen het kader van dit project wordt gedaan bestaat enerzijds uit een desk studie en anderzijds uit onderzoek op (semi-) bedrijfsschaal op een viskwekerij in Ghana. Het project zal (in 2014) resulteren in een bio-economisch model voor de selectie van productiestrategieën; een notitie over de bacteriologische kwaliteit van de vis; een rapport met de analyse van de verschillende productiestrategieën; en een business plan voor de verdere benutting en verspreiding van de technologie.

Links

Website

Deel dit bericht