AF-EU-14007 | Grow2Build

admin2013, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: Grow2Build Projectnummer: AF-EU-14007 Kernthema: Circulair Looptijd: 2013 – 2016 Projectleider: Chris de Visser Kennisinstelling: Wageningen Research Samenvatting Ontwikkelen en uitvoeren van pilot demonstraties t.b.v. reductie voedselverspilling bij kantines (catering), supermarkten en huishoudens t.b.v. duurzaam … Read More

AF-EU-13010 | HYSOL

admin2013, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: HYSOL Projectnummer: AF-EU-13010 Kernthema: Circulair Looptijd: 2013 – 2015 Projectleider: Sjaak Conijn Kennisinstelling: Wageningen UR Samenvatting Bijdrage van PRI bestaat uit het maken van een rasterkaart van Europa waarop getoond wordt hoeveel gewasresten afgevoerd … Read More

AF-12168 | Logistiek en voedselveiligheid van streekproducten

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Logistiek en voedselveiligheid van streekproducten Projectnummer: AF-12168 Kernthema: Consument en Maatschappij Looptijd: 2013 Budget publiek: € 107.000 Budget privaat: € 107.000 Projectleider: Esther van Asselt Projectpartners: Deli XL, Wageningen Universiteit & Research, ZLTO Samenvatting Regionale economische groei … Read More

AF-EU-13008 | S2BIOM

admin2013, EU-projecten, Kernthema Circulair, Project

Projecttitel: S2BIOM Projectnummer: AF-EU-13008 Kernthema: Circulair Looptijd: 2013 – 2016 Projectleider: Bert Annevelink Kennisinstelling: Wageningen Research Samenvatting DLO-Alterra trekt thema 1 (WP1-WP4) van het project, gericht op het ontwerpen van een methodologie, het verzamelen van … Read More