AF-12227 | The Sustainability Consortium

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: The Sustainability Consortium
Projectnummer: AF-12227
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 992.000
Budget privaat: € 992.000
Projectleider: Koen Boone
Projectpartners: AHOLD, DSM International, Pré Consultants, Unilever, Wageningen University & Research.


Samenvatting

The Sustainability Consortium (TSC) is wereldwijde samenwerking tussen meer dan 100 bedrijven, NGO’s, overheidsinstanties en universiteiten. TSC ontwikkelt methoden om duurzaamheid te meten voor consumentenproducten waarbij de hele levencyclus van het project wordt meegenomen. Voor elk productcategorie wordt een set van sociale en milieu hotspots en verbeteropties vastgesteld. Voor de hotspots worden indicatoren opgesteld waarmee duurzaamheid gemeten kan worden voor producten binnen de productcategorie. Deze indicatoren worden gebruikt door ketenpartijen om informatie uit te wisselen van duurzaamheid van producten en daarmee gezamenlijk verbeterplannen op te stellen.

Links

Deel dit bericht