AF-12097 | Specialties oliehoudende gewassen

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Specialties oliehoudende gewassen
Projectnummer: AF-12097
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 269.000
Budget privaat: € 186.000
Projectleider: Jo Wijnands
Projectpartners: Biersteker Consultancy, IOI Loders croklaan, TDG,
Trade& Development Holding, Wageningen University Research


Samenvatting

Doel is de potenties van cashew en shea waarde keten te analyseren en de performance van Nederlandse handels en verwerking bedrijven te verbeteren. De technisch-economische analyse richt zicht op mogelijkheden en voordelen van best practice voor de gehele waarde keten enerzijds voor de lokale bevolking en anderzijds voor de internationaal opererende Nederlandse bedrijven. De sociaaleconomische analyse richt zich op de culturele (gebruiken, waarden en normen) en institutionele omgeving (overheid en NGO’s) van de waarde keten van cashew- en sheanoten. Het project wordt afgerond met een integratie van die analyses in feasibility plannen, marktverkenningen, businessplannen en in een ex-ante impact assessment.

Links

Bekijk hier de voortgangsrapportage 2014
Bekijk hier de voortgangsrapportage 2015
Website

Deel dit bericht