AF-12107 | Voedsel- en voedingseducatie

admin2013, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Voedsel- en voedingseducatie
Projectnummer: AF-12107
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2013-2016
Budget publiek: € 620.000
Budget privaat: € 753.000
Projectleider: Rinelle van den Top
Projectpartners: AVEBE Research, CBL, Cita Verde, CNME de Zwanebloem, FNLI, GGD Hollands Midden, GGD Nijmegen, Helicon, HPA, InHolland, Kenniscentrum Suiker en Voeding,
Platform Boederij Educatie, Nestlé, NME Buitenwijs, PPE, PT, PVV, Stichting Opleidingsfonds Slagersbedrijf, Voedingscentrum, Voorlichtingsbureau Margarine Vetten en Oliën, CAH Villentum,
Wageningen Universiteit & Research


Samenvatting

Dit initiatief leidt tot de vorming van een Voedseleducatie Platform. Het Voedseleducatie Platform is een netwerk van organisaties en bedrijven dat zich inzet voor objectieve educatie over voeding en voedsel bij (basisschool)kinderen. De basis van het Platform is het lesprogramma Smaaklessen. Dit wordt aangevuld met verdiepende arrangementen rond de basisproductgroepen uit de Schijf van Vijf en onderzoek.

Links:

Deel dit bericht