MIT-13001 | Optimester

adminKernthema Slimme Technologie

Projecttitel: Optimester Projectnummer: MIT-13001 Kernthema: Slimme Technologie Looptijd: 2014 – 2015 Projectpartners: Schuitemaker Machines B.V. Samenvatting Hoewel noodzakelijk voor het rendement in de moderne landbouw schuilt in bemesting vanuit milieuperspectief een gevaar. De … Read More

FNDM-130018 | Bioraffinage voor uien

adminMIT-projecten

Projecttitel: Bioraffinage voor uien Projectnummer: FNDM-130018 Kernthema: Circulair Looptijd: 2014-2015 Projectpartners: Zeno BV, Innostart, MicCell, Adbrevio, Novante Energies, MatureDevelopment Samenvatting In een duurzame, circulaire economie is een zo effectief mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen … Read More

AF-EU-14018 | Biorefine/Innofer

admin2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014, 2014

Projecttitel: Biorefine/Innofer Projectnummer: AF-EU-14018 Kernthema: Circulair Looptijd: 2014 – 2015 Projectleider: Peter Kuikman Kennisinstelling: Wageningen UR Samenvatting Uitvoering van onderzoek naar de eigenschappen van bodem-organische stof en de mogelijkheden om organische restproducten te gebruiken voor … Read More

AF-EU-14004 | Drive4EU

adminKernthema Circulair

Projecttitel: Drive4EU Projectnummer: AF-EU-14004 Kernthema: Circulair Looptijd: 2014 – 2018 Projectleider: Ingrid van der Meer Kennisinstelling: Wageningen University & Research Samenvatting DRIVE4EU is een demonstratieproject waarin elke stap uit de productieketen van rubber en inuline … Read More

AF-14506 | Rode verkleuring van vers-gesneden bladgroenten: nieuwe technologieën en invloed op de houdbaarheid

adminKernthema Consument en Maatschappij, Project

Projecttitel: Rode verkleuring van vers-gesneden bladgroenten: nieuwe technologieën en invloed op de houdbaarheid Projectnummer: AF-14506 Kernthema: Consument en Maatschappij Looptijd: 2014 – 2015 Budget publiek: € 125.000 Budget privaat: € 125.000 Projectleider: Maxence Paillart Projectpartners: TiFN, TNO,Universiteit Twente, … Read More

AF-EU-14006 | MIRACLES: Multi-product Integrated Biorefinery of Algae

adminEU-projecten, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair, Kernthema Circulair

Projecttitel: MIRACLES: Multi-product Integrated Biorefinery of Algae Projectnummer: AF-EU-14006 Kernthema: Circulair Looptijd: 2014 – 2017 Projectleider: Lolke Sijtsma Kennisinstelling: Wageningen University & Research Samenvatting DLO is involved in the development and management of integrated biorefinery technology, … Read More