FNDM-130017 | Selectieve opschaling van algenculturen voor duurzame en energiezuinige Algenteelt in de glastuinbouw

admin2014, Kernthema Circulair, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Selectieve opschaling van algenculturen voor duurzame en energiezuinige Algenteelt in de glastuinbouw
Projectnummer: FNDM-130017
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2014-2015
Indiener: AF&F B.V., A. en G. van den Bosch B.V.


Samenvatting

AF&F, A. en G. van den Bosch, Algaelogica en Tendris Solutions, begeleid door subsidieadviesbureau ASQA Subsidies, hebben de krachten gebundeld om oliehoudende algenbiomassa te kweken op basis van de beginselen uit een gepatenteerd proces om gemixte (heterogene) algen-populaties te selecteren en te sturen en zo opslagpolymeer rijke algenbiomassa te produceren en deze kweekmethode te combineren met nieuwe ontwikkelingen in energie-efficiënte onderwater LED-assimilatielampen.

Projectdoel is het ontwikkelen van een nieuwe productietechnologie voor de selectieve opschaling  van algencultures door omgevingsdruk die ingezet kan worden ter verbetering van de productkwaliteit voor open algenculturen, waardoor grootschalige verwerking van waardevolle componenten uit zoetwateralgen haalbaar wordt. De samenwerking van de consortiumpartners moet het mogelijk maken dat de kweek van algen in een pilot installatie leidt tot de productie van hoogwaardige duurzame oliën dat in een continu proces geproduceerd kan worden tegen een concurrerende kostprijs.

Deel dit bericht