AF-14106 | BIO duurzaam, van goed naar beter

admin2014, Kernthema Consument en Maatschappij, Project, TKI-projecten

Projecttitel: BIO duurzaam, van goed naar beter
Projectnummer: AF-14106
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2014-2016
Budget publiek: € 340.000
Budget privaat: € 340.000
Projectleider: Wim Zaalmink
Projectpartners: Bio+,  Biohuis, Bionext, Louis Bolk Instituut, People4Earth, Stichting EKO merk, VBP,  Wageningen University & Research.


Samenvatting

Biologische landbouw claimt koploper te zijn in duurzaamheid. Maar niet op alle onderdelen is dit het geval. Om de duurzaamheid prestaties te kunnen beoordelen en monitoren zijn indicatoren en parameters nodig, dit zowel binnen de ketenschakels zelf als ook in de gehele keten. Stichting Bio+ heeft namens de retail aan de hand van vier basisproducten een duurzaamheidmeting gedaan, maar deze meting toont nog vele open plekken. Het benoemen van duurzaamheidaspecten en bijpassende indicatoren vormt een basis voor verdere ontwikkeling van de sector waarbij zichtbaar is hoe de bedrijven, sectoren en ketens scoren op een breed scala van duurzaamheidaspecten. Dit programma sluit aan op het project EKO equivalent waarbij wordt aangesloten op duurzaamheid richtlijnen en normen in EU landen waar private logo’s in gebruik zijn. Op basis van de geïdentificeerde duurzaamheid onderdelen werken bedrijven aan innovaties die duurzaamheid verbeteren, waarbij de effecten van innovaties zichtbaar worden gemaakt door toepassing van een meetset voor gedefinieerde duurzaamheidaspecten.  Dit projectvoorstel Bio Duurzaam van goed naar beter sluit aan op de bestaande PPS Sustainability consortium en werk van People4Eart en SAI platform.  Nieuw is de directe link met certificering waar de biologische sector voorop loopt. Het eerste jaar vormt een mogelijk opstap voor verbreding en toepassing met ondernemers. De aanloop hier naartoe doen we in samenwerking stichting Eko Keurmerk.

Links:

Deel dit bericht