FNDM-130018 | Bioraffinage voor uien

admin2014, Kernthema Circulair, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Bioraffinage voor uien
Projectnummer: FNDM-130018
Kernthema: Circulair
Looptijd: 2014-2015
Projectpartners: Zeno BV, Innostart, MicCell, Adbrevio, Novante Energies, MatureDevelopment


Samenvatting

In een duurzame, circulaire economie is een zo effectief mogelijk gebruik van hernieuwbare grondstoffen van essentieel belang: de “biobased economy”. Dit omvat ook een zo volledig mogelijke verwerking van agro-/foodreststromen.

Eén agrofoodreststroom die in Nederland ruim voorhanden is, is afval uit de uienteelt en verwerking. Veelal wordt het overschot verwerkt tegen hoge kosten tot compost of, in co-vergistingsinstallaties tot een laagwaardig product als biogas. Dit terwijl uienreststromen grote hoeveelheden koolhydraten (48% d.s.), eiwitten (15% d.s.) en andere interessante “minor components” als essentiële oliën en kleur-/geur-/smaakstoffen bevatten. Daar waar uienreststromen ook nog eens food-grade geproduceerd kunnen worden, zijn bij een slim ontwerp van een bioraffinageproces, hoge toegevoegde waarden in de waardepyramide realiseerbaar.

Dit project is gericht op het ontwikkelen van een slim bioraffinageproces voor uienreststromen. Hierbij wordt een maximale benutting van de uienbiomassa nagestreefd, waarbij de focus ligt op het zo volledig mogelijk scheiden van met name de major components (koolhydraten en eiwitten) met minor components als nevenproduct.

Hierbij wordt uitgegaan van bioraffinagetechnologie zoals die reeds door deelnemers in het samenwerkingsverband (i.c. Zeno, Innostart) ontwikkeld is voor andere natte biomassa, zoals eendenkroos, gras, wier en aardappelreststromen. Deze twee deelnemers zullen ook het voortouw nemen bij de ontwikkeling van de benodigde bioraffinageprocesstappen. Dit wordt aangevuld met specifieke uienkennis en enzymatische verwerkingskennis bij andere deelnemers in dit verband (Novante resp. MicCell). Novante treedt op als leverancier van uienreststromen, terwijl MicCell de voor ontsluiting noodzakelijke enzymen levert.

De geïsoleerde inhoudsstoffen worden in dit project gescreend op toepassingen in food en platform chemie. Met name deze laatste toepassing is zeer interessant vanwege de in uienresten ruim aanwezige koolhydraatfractie, omdat verwerking via fermentatie platformchemicaliën oplevert die aan de exploderende vraag van de chemische industrie naar biobased monomeren voor bijvoorbeeld bioplastics tegemoet kan komen.

Het streven van de deelnemers is de in dit project de ontwikkelde bioraffinagetechnologie gezamenlijk te commercialiseren. De opschaling naar praktijkschaal en de business development tot commerciële levensvatbaarheid behoort in dit verband tot de expertisegebieden van met name projectdeelnemers als Zeno, Adbrevio en MatureDevelopment.

Om de uienreststromen zo maximaal mogelijk te kunnen benutten moet tegelijkertijd ook aandacht gegeven worden aan de verwaarding van nevenstromen, zoals etherische oliën, residuele calorische waarde t.b.v. (proces-) energie en business development aspecten als regelgeving en fabrieksontwerp. Aan deze integrerende fasen zal door alle projectdeelnemers vanuit hun expertisegebied input gegeven worden.

Uiteindelijk zal SUPRON een bioraffinageproces en een business plan voor de bouw van een fabriek ten behoeve van de optimale verwerking van uienreststromen tot hoogwaardige producten voor een biobased economy opleveren.

Deel dit bericht