AF-18020 | GrazeGuide

Bert van Rees2019, Kernthema Slimme Technologie, Project, TKI-projecten

Projecttitel: GrazeGuide
Projectnummer: AF-18020
Kernthema: Slimme Technologie
Looptijd: 2019 – 2022
Projectleider: Pieter Hogewerf
Betrokken partijen: Courage, Noldus, Het Internet Huis, Sodaq


Bij het grazen van melkkoeien zijn twee aspecten van belang:

  • Drijven van koeien: dieren groepsgewijs of individueel verplaatsen naar, van en tussen graasgebieden
  • Hoeden van koeien: er voor zorgen dat de dieren zich niet buiten het aangewezen (graas)gebied gaan begeven

De haalbaarheid van virtuele afrastering is, voor wat betreft de praktische toepasbaarheid van het hoeden van koeien (kunnen koeien het leren en is het verantwoord m.b.t. dierwelzijn), aangetoond. Bij het vooronderzoek zijn sensorsystemen gebruikt die niet geschikt zijn voor toepassing op melkveebedrijven. In het GrazeGuide project worden als vervolg de technische, economische en maatschappelijke haalbaarheid van praktisch toepasbare sensorsystemen onderzocht, waarbij ook onderzoek zal worden gedaan naar de mogelijkheden omtrent het kunnen drijven van koeien. Er wordt op een onafhankelijke wijze gefocust op de aspecten omtrent dierwelzijn en maatschappelijke acceptatie.

Dit onderzoek loopt parallel aan het ontwikkelen van een vermarktbaar GrazeGuide product door de bij het project betrokken bedrijven. In de melkveehouderij is er behoefte aan manieren om melkvee op een arbeidsextensieve, efficiënte, diervriendelijke en maatschappelijk verantwoorde manier te kunnen weiden. Doel van dit project is om de GrazeGuide tool te ontwikkelen waarmee hieraan kan worden voldaan. Het zal voor melkveehouderijbedrijven, met een traditionele manier van melken, maar ook voor bedrijven waar geautomatiseerd wordt gemolken, met GrazeGuide eenvoudiger worden om weidegang toe te passen en het systeem creëert mogelijkheden om koeien op een efficiëntere manier te laten grazen. Het verplaatsen van de (virtuele) afrastering kan aan het einde van deze pps automatisch, vanaf een PC of met een app op de tablet of smartphone geregeld worden. Weidegang op de GrazeGuide manier zal een arbeidsbesparing voor de veehouder betekenen. Weidegang als zodanig geeft al arbeidsbesparing doordat minder voederwinning nodig is. Additioneel voordeel is dat (grote) groepen koeien, net als in de stal, ook bij beweiding in productiegroepen kunnen worden beheerd. Het effect hiervan zal zijn dat door de toepassing van de technologische hulpmiddelen weidegang breder toegepast en beter geborgd zal worden.
De geheel nieuwe informatiestroom betreffende het weiden van koeien, die door toepassing van GrazeGuide beschikbaar komt, maakt dat het weiden en de benutting van het grasland niet langer de grote “black box” in het melkveebedrijfssysteem vormen. Het GrazeGuide systeem levert een grote hoeveelheid geheel nieuwe data voor managementondersteuning (niet alleen looppatroon informatie maar ook informatie over gewashoogte, grasopname, dieractiviteit en -welzijn). Gecombineerd met andere datastromen is deze informatie zeer relevant voor Big Data analyses.

Links:

 

Deel dit bericht