AF-EU-20023 | H2020 AGROMIX

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: H2020 AGROMIX Projectnummer: AF-EU-20023 Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied Looptijd: 2020- 2022 Projectleider: Daniël de Jong Kennisinstelling: Wageningen University & Research Betrokken partijen: Coventry University, Eesti Maaulikool, Agrifood And … Read More

AF-EU-20022 | M4Models

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Vermindering methaanemissie uit de veehouderij door verbeterd mestmanagement en een gestandaardiseerde meetmethode: M4Models Projectnummer: AF-EU-20022 Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie Looptijd: 2020- 2022 Projectleider: Andre Aarnink Kennisinstelling: Wageningen University … Read More

AF-EU-20021 | SUStainable INsect CHAIN: SUSINCHAIN

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: SUStainable INsect CHAIN: SUSINCHAIN Projectnummer: AF-EU-20021 Missie: Kringlooplandbouw Looptijd: 2020- 2023 Projectleider: Teun Veldkamp Kennisinstelling: Wageningen University & Research Betrokken partijen: Inagro, Katholieke Universiteit Leuven, Universita Degli Studi Di … Read More

AF-EU-20020 | EJP (European Joint Programme)-SOIL

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: EJP (European Joint Programme)-SOIL Projectnummer: AF-EU-20020 Missie: Kringlooplandbouw Looptijd: 2020- 2024 Projectleider: Rudi Hessel Kennisinstelling: Wageningen University & Research Betrokken partijen: INRAE (Frankrijk), BIOS (Oostenrijk), EV-ILVO (België); CRAW (België); … Read More

AF-EU-20014 | Fieldlab Vertical Farming

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Fieldlab Vertical Farming Projectnummer: AF-EU-20014 Missie: Klimaatbestendig landelijk en stedelijk gebied Looptijd: 2019- 2023 Projectleider: Eric Poot Kennisinstelling: Wageningen University & Research Betrokken partijen: Greenport Horti Campus, Improvement Center … Read More