AF-EU-20025 | One Health European Joint Programming (One Health EJP) – 2e call projecten

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: One Health European Joint Programming (One Health EJP) – 2e call projecten
Projectnummer: AF-EU-20025
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Looptijd: 2018- 2022
Projectleider: Wim van der Poel
Kennisinstelling: Wageningen University & Research


One Health EJP brengt van 19 lidstaten de leidende instituten op het gebied van voedselveiligheid, en humane en diergezondheid bij elkaar en heeft tot doel om voedselgerelateerde zoönosen, AMR, en nieuwe voedselgerelateerde ziekten te voorkomen en beheersen. Het werk past naadloos bij Missies D3 en D4, veilige productie en verwerking.

In verschillende deelprojecten wordt gefocust op verschillende pathogenen, en worden bijvoorbeeld detectie methodes ontwikkeld of preventieve maatregelen getoetst. Deze aanvraag betreft deelprojecten onder de tweede call van het Programma.

Deel dit bericht