AF-EU-20019 | MetroFood-PP: MetroFood Research Infrastructure, Preparatory Phase

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: MetroFood-PP: MetroFood Research Infrastructure, Preparatory Phase
Projectnummer: AF-EU-20019
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
Looptijd: 2019- 2022
Projectleider: Hilko van der Voet
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: ENEA, SCIENSANO, Jožef Stefan Institute, Premotec, National Institute of Health – INSA, RIVM, Finnish Food Authority – EVIRA


Het project bereidt MetroFood-RI voor, een beoogde zichzelf financierende research infrastructuur (RI) voor metrologie van de kwaliteit en veiligheid van voedsel en voeding, als onderdeel van de ESFRI Roadmap 2018. De RI zal bestaan uit een netwerk van laboratoria en een elektronisch netwerk (e-RI) waarin diensten kunnen worden aangeboden en afgenomen. Wageningen University & Research zal bijdragen aan het opzetten van een elektronische infrastructuur voor de risicobeoordeling van chemische stoffen en mengsels in de keten.

Deel dit bericht