AF-EU-20022 | M4Models

Bert van ReesEU-projecten, Project

Projecttitel: Vermindering methaanemissie uit de veehouderij door verbeterd mestmanagement en een gestandaardiseerde meetmethode: M4Models
Projectnummer: AF-EU-20022
Missie: Klimaatneutrale landbouw en voedselproductie
Looptijd: 2020- 2022
Projectleider: Andre Aarnink
Kennisinstelling: Wageningen University & Research
Betrokken partijen: Aarhus University, ATB Leibniz Institute for Agricultural Engineering and Bioeconomy, RISE, Lund University , Bioprocess Control Sweden


Het doel van dit ERA-GAS project is om de methaanemissie uit mengmest in de rundvee- en varkenshouderij te verminderen via mestmanagement- en mestbehandelingsmaatregelen en om te zorgen dat dit tot uitdrukking komt in de nationale berekeningen. Met de huidige IPCC-methode wordt hier nog geen onderscheid in gemaakt. In dit project wordt ook een gestandaardiseerde methode ontwikkeld om een betere inschatting te maken van de methaanemissies uit verschillende stal- en opslagsystemen.

Deel dit bericht