AF-14502 | What moves wasting muscle?

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: What moves wasting muscle?
Projectnummer: AF-14502
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2014 – 2017
Budget publiek: € 201.000
Budget privaat: € 225.000
Projectleider: Lisette de Groot
Projectpartners: TiFN, Universiteit Maastricht/MUMC+, Nutricia, Wageningen University Research


Samenvatting Het project richt zich op het onderzoek naar de relatie tussen het metabolisme bij spierafbraak en complicaties ten gevolge van cachexie. Hierin zijn twee geïntegreerde lijnen aanwezig: 1) een humane observationele onderzoekslijn, en 2) een mens/muis translationele onderzoekslijn om de onderliggende metabolische routes te bepalen. Het humane onderzoek bestaat uit een retrospectieve observatiestudie in darmkanker (CRC) patiënten waarin wordt gekeken naar het verband tussen spierafbraak zoals gedetecteerd door middel van CT-scans, en tumor- en therapie-gerelateerde complicaties, zoals intoxicaties geïnduceerd door de chemotherapie. Om de moleculaire mechanismen die betrokken zijn bij cachexie te identificeren, wordt een translationele benadering voorgesteld waarin analysedata van de metabole route afkomstig van spierbiopten van humane CRC patiënten (2e humane studie) met die uit muismodellen worden vergeleken. De knaagdiermodellen stellen ons in staat om een gedetailleerde vergelijking tussen de verschillende ontwikkelingsstadia van spierverlies te maken. De verkregen humane data zullen de relevantie van de verzamelde muizendata duidelijk maken. Deze translationele benadering waarin het muismodel rechtstreeks wordt vergeleken met de humane situatie ontbreekt momenteel in het mechanistische onderzoek aan kanker-gerelateerde cachexie.

Links
Rapportage 2014
Rapportage 2017
Eindrapportage

Deel dit bericht