AF-16505 | Unraveling the biology behind perceivable consumer benefits

Bert van Rees2017, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Unraveling the biology behind perceivable consumer benefits
Projectnummer: AF-16505
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2017 -2022
Budget publiek: € 2.800.000
Budget privaat: € 1.900.000
Projectleider: Ellen Blaak
Projectpartners: DSM, FrieslandCampina, Nutricia, RU, TiFN, UL, UM, Wageningen University & Research


Een gezonde levensstijl is essentieel om het fysieke en mentale potentieel van elk individu te ontsluiten en maakt het mogelijk om de epidemische ontwikkeling van overgewicht en hartmetabolisme gerelateerde ziekten te voorkomen. De meeste mensen zijn helaas echter niet in staat om de aanbevolen veranderingen in hun dagelijkse levensstijl in te bouwen en/of te handhaven. Dit wordt mogelijk veroorzaakt door het feit dat zij zowel de voordelen van een gezonde levensstijl als de negatieve effecten van een ongezonde levensstijl op de korte termijn niet ervaren. Het wordt in toenemende mate erkend dat het handhaven van een goed gecontroleerde bloedglucoseconcentratie essentieel is om gezond te blijven en chronische stofwisselingsziekten te voorkomen. Bovendien is er bewijs dat goed gecontroleerde bloedglucoseconcentraties via het versterken van de fysieke en mentale energie een belangrijke factor voor het welzijn en het mentaal en lichamelijk functioneren vormt. Het verband tussen bloedglucose en laatstgenoemde factoren is tot nut toe amper bestudeerd. Voorts is het niet bekend in welke mate de verbanden tussen gezonde individuen en individuen met een verstoord glucosemetabolisme verschillen en wat de invloed van een verstoord circadiaan ritme is. Wanneer mensen zich beter, fitter voelen en/of op een andere manier gemotiveerd zijn om een dieetadvies op te volgen, bijvoorbeeld via persoonlijke feedback op fysiologische maatregelen voor glucosecontrole of andere indicatoren van de gezondheidsstatus, is de verwachting dat de implementatie van een gezonde leefwijze succesvoller zal zijn. Bovendien kan in weerwil van het in overeenstemming zijn met levensstijladviezen de metabole flexibiliteit om op levensstijlinterventies te reageren tussen individuen variëren. Er is recent bewijs dat insulineresistentie en metabole inflexibiliteit zich onafhankelijk van elkaar in afzonderlijke organen kunnen ontwikkelen, hetgeen op verschillende oorzaken voor hartstofwisselingsziekten valt terug te voeren. Deze weefselspecifieke sub-fenotypen kunnen interessant genoeg een verschillende respons op het dieet vertonen. In een recente baanbrekende studie werd aangetoond dat ondanks een hoge variabiliteit in glycemische respons tussen individuen, de respons op dagelijkse maaltijden per individu preciezer kon worden voorspeld met behulp van een algoritme dat gebaseerd is op levensstijlfactoren (dieet, lichamelijke activiteit) en microbioomsamenstelling, dan via een voorspelling op de gebruikelijke manier. Deze data suggereren dat succesvolle levensstijlinterventies een meer individuele benadering vereisen. De voornaamste doelstellingen van het project zijn:

  1. Het verkrijgen van inzicht in de metabole en levensstijldeterminanten voor de bloedglucoserespons en de glycemische variabiliteit, en het relateren van deze responsen aan mentaal en fysiek functioneren, en het welzijn
  2. Bestuderen hoe acute en chronische dieet- en/of fysieke interventies de bloedglucosehomeostase in metabool onderscheiden subgroepen beïnvloeden en hoe dit vervolgens op het gerelateerde mentale en lichamelijke functioneren, het welzijn en voedselpreferenties ingrijpt
  3. Ontwikkelen van multischaal weefsel-dynamische en wiskundige modellen voor dieet en levensstijl (lichamelijke activiteit) in relatie tot de bloedglucosehomeostase – inclusief microbiota en gastheermetabolisme – en het mentaal en fysiek functioneren, en welzijn
  4. Testen of toegesneden dieetinterventies/lichamelijke trainingsprogramma’s die op deze modellen zijn gebaseerd de bloedglucosehomeostase, het mentaal en lichamelijk functioneren, en het welzijn verbeteren
  5. Evalueren van de toepassing van draagbare en andere meetapparatuur voor de kwantificering van biologische en mentale biomarkers

Links:

Deel dit bericht