AF-14506 | Rode verkleuring van vers-gesneden bladgroenten: nieuwe technologieën en invloed op de houdbaarheid

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Rode verkleuring van vers-gesneden bladgroenten: nieuwe technologieën en invloed op de houdbaarheid
Projectnummer: AF-14506
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2014 – 2015
Budget publiek: € 125.000
Budget privaat: € 125.000
Projectleider: Maxence Paillart
Projectpartners: Wageningen Research, Universiteit Twente, TiFN, W. Heemskerk BV


Samenvatting De houdbaarheid van vers-gesneden bladgroenten is beperkt tot ongeveer 6 dagen. Deze korte houdbaarheid veroorzaakt derving en inkomstenverlies in deze sector. Kwaliteitsbepalende factoren zijn snelle rode en bruine verkleuring van de gesneden oppervlakken, later gevolgd door verlies aan versheid en afbraak van het bladmateriaal. Beide verschijnselen worden veroorzaakt door onafhankelijke processen. Rood- en bruinverkleuring van gesneden oppervlakken wordt veroorzaakt door verouderingsprocessen. Om deze vroege verkleuringsreacties te voorkomen, wordt het verwerkte product zodanig verpakt dat het zuurstofniveau vrijwel nul is om aldus oxidatiereacties te vermijden. Dit heeft tot gevolg dat het plantenweefsel anaerobe ademhaling (fermentatie) gaat vertonen waarbij bijproducten ontstaan die het verouderingsproces versnellen. Het doel van dit project is om nieuwe technologieën te ontwikkelen/in te zetten om de snelle rood- en bruinverkleuring te onderdrukken. Zodra deze zijn onderdrukt, kan het product onder mindere extreme condities worden verpakt zodat de vorming van bijproducten die toxisch zijn voor de cellen in het plantenmateriaal kan worden voorkomen. De inschatting is dat via dergelijke innovaties een significante houdbaarheidsverlenging kan worden gerealiseerd. Als nieuwe technologieën zullen verschillende fysische behandelingen (bijv. warmte en lichtbehandeling) voor het voorkomen van rood/bruinverkleuring worden ingezet en zal het effect hiervan op de resulterende productkwaliteit en -houdbaarheid worden bestudeerd. De eerste testen zullen op lab-schaal worden uitgevoerd. De meest beloftevolle behandelingen zullen vervolgens op pilot- en industriële schaal (bij de private partner) worden getest.

Links

Website
Eindrapportage

Deel dit bericht