AF-14505 | Nutrition-health profiling for personalized prevention strategies

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Nutrition-health profiling for personalized prevention strategies
Projectnummer: AF-14505
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2014 – 2015
Budget publiek: € 268.000
Budget privaat: € 300.000
Projectleider: Ronald Mensink
Projectpartners: UMCG, DSM, FrieslandCampina, Metrohm Applikon, TiFN, Wageningen University Research


Samenvatting Het adequaat bepalen van de nutritionele status in dagelijkse praktijkomstandigheden is lastig. In dit project wordt voorgesteld een 24-uurs urineanalyse als een snelle en non-invasieve test voor de nutriëntenstatus die relevant is voor gezondheids- en ziekterisico’s te ontwikkelen. Hiernaast zal ook het monitoren van de uitgeademde lucht op potentiële geschiktheid voor dit doel worden onderzocht. Waar beoordeling van de status van een individu via het circuleren van biomarkers een indicatie geeft, kan door middel van 24-uurs urineverzameling informatie worden verkregen over de actuele voedingsopname van een individu of het verloop van zijn stofwisseling. Er zijn diverse markers voor de objectieve kwantificering van de voedselopname – en darmresorptie – beschikbaar, bijv. de uitscheiding van natrium, jodium en ureum vormen de gouden standaard voor de inname van respectievelijk zout, jodium en eiwit. Deze gegevens kunnen worden gebruikt voor vergelijking met de opname van essentiële nutriënten zoals jodium in vergelijking tot de aanbevelingen hiervoor en kunnen worden benut voor individuele feedback. Zonder dergelijke complementaire data is het bijvoorbeeld niet mogelijk om de opname van bepaalde mineralen in epidemiologische studies te verantwoorden. Het grote voordeel van de beoordeling van de urinesamenstelling gedurende 24 uur is dat het een weergave van het actuele metabolisme weergeeft. Het doel van dit project is 1) om te onderzoeken welke samenhang er bestaat tussen sulfaatuitscheiding in de urine met cardiovasculaire risicofactoren en gebeurtenissen/sterfte in een algemene populatie, 2) epidemiologische exploratie van potentiële onderliggende mechanismen  voor deze samenhang, en 3) de relatie tussen de uitscheiding van 3-hyroxyisovaleryl carnitine via de urine als een functionele marker van de biotine-beschikbaarheid bij cardiovasculaire risico’s te onderzoeken. Deze studies zullen in eerste instantie in subsets van het LifeLines cohort worden uitgevoerd, waarin gegevens van 24 uurs-urineverzameling kunnen worden gecomplementeerd met data afkomstig uit voedselgebruiksfrequentie enquetes. Waar nodig kunnen ontbrekende gegevens ook vanuit andere cohorten worden ingebracht.

Links
Rapportage 2014

Deel dit bericht