AF-14504 | Effect of prebiotic fibers on intestinal health and functioning

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Effect of prebiotic fibers on intestinal health and functioning
Projectnummer: AF-14504
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2014 – 2016
Budget publiek: € 129.000
Budget privaat: €  277.000
Projectleider: Hauke Smidt
Projectpartners: Cargill, Kellogg, TiFN, Universiteit Maastricht/MUMC+, Wageningen University Research


Samenvatting

Prebiotica zijn uitgebreid bestudeerde verbindingen die de darmgezondheid beïnvloeden via zowel functionele als taxonomische interacties met de lokale microbiota, waarbij deze richting een profiel opschuift dat met een gezond fenotype wordt geassocieerd. De inductie van saccharolytische ten koste van proteolytische fermentatie via de fermentatie van vezels resulteert in de productie fermentatie-eindproducten waarvan de vetzuren met een korte keten het best zijn gekarakteriseerd met zowel lokale effecten op darmgezondheid en -functioneren als systemische effecten op de fysiologie en het metabolisme van de gastheer. Andere effecten van geselecteerde prebiotica op de ontwikkeling van fermentatie-eindproducten en de inductie van samenstellings-veranderingen in de darmflora moeten nog helemaal ontrafeld worden met state-of-the-art technieken als metabonoom-, DNA- en RNA-profilering die geleidelijk aan meer toegankelijk worden.

In dit project wordt de invloed van oplosbare (incl. prebiotische) vezels afkomstig van tarwe op de faecesmassavorming en de passagesnelheid in een humane voedingsinterventiestudie met personen met overgewicht t.o.v. een placebo bestudeerd. Meer specifiek richt de studie zich op: 1) de effecten van oplosbare prebiotische vezels op darmgezondheid en -functioneren  (bijv. de passagetijd en barrièrefunctie), 2) de identificatie van de beste methoden om darmgezondheid en  -functioneren te bepalen, en 3) het leggen van relaties tussen de parameters voor darmgezondheid en -functioneren en de kwaliteit van leven en de systemische markers voor de metabole gezondheid van de gastheer (bijv. het ontstekingsprofiel, en het glucose- en lipidemetabolisme).

Eindrapportage

Deel dit bericht