AF-14501 | Chemotherapy-induced mucositis: the role of intestinal microbial flora in pathogenesis and recovery

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Chemotherapy-induced mucositis: the role of intestinal microbial flora in pathogenesis and recovery
Projectnummer: AF-14501
Kernthema: Gezond & Veilig
Looptijd: 2014 – 2017
Budget publiek: € 128.000
Budget privaat: € 150.000
Projectleider: Lucien Harthoorn
Projectpartners: UMCG, Nutricia, TiFN


Samenvatting Maag/darmmucositis – kortweg mucositis – vormt een ernstig zijeffect van de behandeling van kankerpatiënten en is geassocieerd met een slechte absorptie en vertering van nutriënten, leidend tot verslechtering van de voedingstoestand en aldus van de algehele gezondheidstoestand. Vanuit pathofysiologisch oogpunt wordt mucositis veroorzaakt door schade aan de stamcellen in de cryptes van de darm. In een gerelateerd onderzoeksproject is gedurende mucositis is in zowel patiënten als in een rattenmodel een grote afname in het aantal darmbacteriën geconstateerd. Op basis hiervan alsmede op basis van literatuurdata zijn er sterke indicaties dat de onbalans tussen verschillende bacteriële groepen van de microbiota – ten dele – verantwoordelijk is voor de ernst en duur van mucositis. Het doel van dit project is om via interventies op het mucositisproces in te grijpen. Het rattenmodel stelt ons in staat om de relatie tussen de darmflora en mucositis in zijn algemeenheid, en mogelijke effecten van voedingsinterventies via pre- en probiotica op het niveau van darmslijmvlies, ontstekingen, histologie en relevante biomarkers. Bovendien zal de verteringscapaciteit en absorptie in vivo worden bestudeerd met behulp van macronutriënten die met stabiele isotopen zijn gelabeld.

Eindrapportage

Deel dit bericht