AF-14510 | Casein and physical recovery

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Casein and physical recovery
Projectnummer: AF-14510
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Gezonde voeding, een makkelijke keuze (D2)
Looptijd: 2014 – 2016
Budget publiek: € 267.000
Budget privaat: € 450.000
Projectleider: Lisette de Groot
Projectpartners: Universiteit Maastricht/MUMC+, FrieslandCampina, TiFN, Wageningen University & Research


Het project vormt een uitbreiding op een lopend project op het gebied van spiergezondheid en -functionaliteit, waarin via interventiestudies de effectiviteit van nieuwe voedingsstrategieën hiervoor wordt bestudeerd en daarnaast wordt gewerkt aan het begrijpen van hoe deze strategieën aangrijpen op de spiermassavorming en -werking. Deze interventies richten zich zowel op broze ouderen als op getrainde atletiekbeoefenaren die allen meer ontvankelijk zijn voor uiteenlopende voedingsinterventies. De inzichten die uit deze interventie- en mechanistische studies naar voren komen, worden geïntegreerd om tot nieuwe nutritionele concepten te komen die kunnen worden ingezet ter voorkoming van spiermassaverlies.

Dit aanvullende onderzoek heeft als doel om

  • De vertering en absorptiekinetiek van micellaire caseïne en caseïnaat in gezonde individuen in vivo te bestuderen;
  • Het effect te vergelijken van wei- versus caseïne-eiwitinname voor het slapengaan met het oogmerk de myofibrillaire en mitochondriële eiwitsynthesesnelheid te stimuleren ten behoeve van het nachtelijk herstel na belasting van jonge recreatieve atletieksporters.

Link:

Deel dit bericht