AF-18094 | Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit (versterking AF-17038)

Bert van Rees2019, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit (versterking AF-17038)
Projectnummer: AF-18094
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2019 – 2022
Budget publiek: € 859.000
Budget privaat: € 881.000
Projectleider: Andries Koops
Betrokken partijen: Baseclear, Bob Bob Party Service, Catz International, De Poort van Kleef, J.S. Polak Koninklijke Specerijenmaalderij, Marvo, McCormick Foods, Nedspice, Nutrilab, R-Biopharm, Sodexo, Qlip, Verstegen Spices & Sauces, Vinoscent, Wageningen University & Research


Door globalisatie van voedselproductie is het vaststellen van de herkomst, kwaliteit en veiligheid van voedselgrondstoffen een grote uitdaging. Door mondige, veiligheidsbewuste consumenten en mondiaal vertakte communicatie hebben voedselfraude en onveilige voedselproductie grote maatschappelijke en economische impact.
Antimicrobiële resistenties door het overmatig gebruik van antibiotica in dierproductie, vervuiling van voedsel met dioxinen, gesjoemel met paardenvlees en het gebruik van verboden pesticiden hebben dat indringend aangetoond. De schade veroorzaakt door illegaal gebruik van fipronil wordt door Nederlandse ondernemers nog steeds gevoeld en wordt geschat op minimaal M€ 65.
Fipronil laat tevens zien dat door grotere alertheid, betere communicatie binnen en tussen sectoren en eerder ingrijpen veel schade had kunnen worden voorkomen. Het benadrukt opnieuw dat het in het belang van bedrijven en overheden is om de veiligheid en kwaliteit van hun grondstoffen en producten goed te monitoren, op alle mogelijke plaatsten in de productie en verwerkingsketen. Wat hiervoor nodig is zijn slimme, betaalbare oplossingen voor het meten van voedselveiligheid en kwaliteit in de handelsketen en op productielocatie.
Wat nodig is zijn samenwerkingen waarin productieketens leren van elkaar en elkaars best practices adopteren. Dat is precies waar dit project over gaat.
Om genoemde uitdaging te adresseren is april 2018 het project “Snelle on-site methoden voor voedselveiligheid en authenticiteit” gestart. In dit project worden snelle, goedkope, op locatie (on-site) toepasbare methoden ontwikkeld die passen bij de specifieke behoefte van verschillende productiesectoren. Daarnaast faciliteert het project interactie over de grenzen van productiesectoren. Het huidige project geldt als een uitbreiding van het vorig jaar gestarte project. Drie nieuwe consortia worden toegevoegd uit industriesectoren die nog niet omarmd waren.

Links:

Deel dit bericht