AF-14503 | Active ageing and protein

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Active ageing and protein
Projectnummer: AF-14503
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2014 – 2017
Budget publiek: € 426.000
Budget privaat: € 486.000
Projectleider: Lisette de Groot
Projectpartners: Universiteit Maastricht/MUMC+, Wageningen Research, Nutricia, TiFN


Samenvatting Veroudering gaat vergezeld van een progressieve afname van de skeletspiermassa. Dit leeftijds-gerelateerde spiermassaverlies wordt toegeschreven aan een onbalans tussen de spiereiwitsynthese en de eiwitafbraak. Aangezien basale spiereiwitsynthesesnelheden voor jonge mensen en ouderen niet wezenlijk verschillen, is de meeste onderzoekaandacht uitgegaan naar potentiële verstoringen in de spiereiwitsyntheserespons op de voornaamste anabole stimuli, m.a.w. na voedselinname en na het verrichten fysieke activiteit. Recente onderzoekdata geven aan dat deze respons op voedselinname bij ouderen afgevlakt kan zijn. Deze voorgestelde anabolische weerstand wordt op dit moment als de sleutelfactor in het ontstaan van spiermassadegeneratie beschouwd. Effectieve strategieën om leeftijds-gerelateerde afname van spiermassa te voorkomen of tegen te gaan, omvatten het toedienen van eiwitsupplementen, bij voorkeur in combinatie met krachttraining. Recente studies hebben de effectiviteit van voedingseiwitsupplementen voor het versterken van de spierkracht en -functie van broze ouderen aangetoond, met name ook wanneer dit wordt gecombineerd met krachttraining. Waar het combineren van een toegesneden voeding met fysieke oefening talrijke synergistische voordelen heeft, wordt van de voedingswetenschap gevraagd om de/ het optimale hoeveelheid en type eiwit, alsmede opnamemoment hiervan te definiëren om de maximale eiwitsynthesesnelheid na fysieke inspanning in ouderen te bereiken. Tot nu toe is hier heel weinig – gericht – onderzoek naar gedaan. Dit project kent daarom de volgende drie doelstellingen:

  • Het definiëren van de optimale voedingseiwithoeveelheid om de spiereiwit-opbouwrespons na  fysieke inspanning te maximaliseren;
  • Het bepalen van de relevantie van de opname extra vrij leucine naast eiwit om de totale hoeveelheid benodigd voedingseiwit na inspanning – om de spiereiwit-opbouwrespons in ouderen te maximaliseren – te reduceren;
  • Het verschaffen van bewijs voor de effectiviteit – met of zonder vrij leucinetoediening – van eiwit-suppletie om de winst in spiermassa en -kracht na langdurige trainingsoefeningen te versterken.

Links
Rapportage 2014
Eindrapportage

Deel dit bericht