AF-14329 | Veilige valorisatie van slachtbijproducten

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Veilige valorisatie van slachtbijproducten
Projectnummer: AF-14329
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2015-2018
Budget publiek: € 448.000
Budget privaat: € 448.000
Projectleider: Leo van Raamsdonk
Projectpartners: NutriControl, Darling Ingredients Nederland, Nutreco Nederland MasterLab, Ten Kate Vetten.


Als gevolg van de productie van vlees voor humane consumptie ontstaat er jaarlijks in de EU een reststroom van ongeveer 17 miljoen ton aan verwerkt dierlijke eiwitten (PAPs). Om het risico op “gekke koeienziekte” (BSE) te minimaliseren mogen eiwitten van herkauwers niet in de diervoederketen terechtkomen. Daarnaast is er een verbod op intra-species recycling. Dat wil zeggen dat PAPs van varkens niet aan varkens en PAPs van pluimvee niet aan pluimvee gevoerd mogen worden. Dit project heeft als doel het faciliteren van verwerken van varkens PAPs in pluimveevoeders. De motivatie is om beter aan de eisen van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te voldoen en om de druk op de wereldhandel van soja als diervoedergrondstof te verminderen. In dit kader is er nog dringend behoefte aan detectiemethoden voor de detectie van pluimveemateriaal in varkens PAPs en in pluimveevoeders. Dit project richt zich daarom op het ontwikkelen van een ELISA (immunoassay) screeningsmethode en een qPCR bevestigingsmethode  voor detectie van pluimvee-eiwitten.

Links
Website
Rapportage 2015
Rapportage 2017
Eindrapportage

Deel dit bericht