MIT-13002 | Universal dosing system for the food industry

admin2014, Kernthema Gezond en Veilig, MIT-projecten, Project

Projecttitel: Universal dosing system for the food industry
Projectnummer: MIT-13002
Kernthema: Gezond en Veilig
Looptijd: 2014 – 2015
Projectpartners: Machinefabriek Houdijk


Samenvatting

Machinefabriek Houdijk te Vlaardingen ontwikkelt, produceert en vermarkt state‐of‐the‐art mechatronische oplossingen voor de biscuitindustrie. Houdijk heeft ruime kennis en expertise op het gebied van sensing en object positioning & manipulation ten behoeve van het verpakken van grote aantallen biscuits, koekjes en crackers. Het nauwkeurig doseren van emulsies (crèmes) op zeer hoge snelheden is een belangrijke en veelvoorkomende bewerking in de voedingsindustrie.

Houdijk wil de technische en economische haalbaarheid onderzoeken van een geheel nieuw type doseersysteem dat beter aansluit bij de huidige en toekomstige eisen van de voedingsindustrie, in het bijzonder op het gebied van voedselveiligheid, duurzaamheid en productkwaliteit.

Deel dit bericht