AF-14277 | The quantified chef and consumer

admin2015, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: The quantified chef and consumer
Projectnummer: AF-14277
Kernthema: Consument en Maatschappij
Looptijd: 2015
Budget publiek: € 90.000
Budget privaat: € 95.000
Projectleider: Anne-Marie Brouwer
Projectpartners: TNO, Eaglescience, Unilever R&D, Wageningen University Research


Samenvatting

Positieve emoties tijdens koken en eten zijn van belang voor een succesvol voedselproduct. Hersensignalen, hartslag en huidgeleiding bieden mogelijk een direct meetbare, subjectieve reflectie van de emotionele toestand van een persoon. In deze studie zijn proefpersonen gevraagd twee keer op precies dezelfde wijze een roerbakgerecht te klaar te maken; een keer met kip (geen intense emotie, licht plezierig) en een keer met meelwormen (intense emotie, licht onplezierig). De huidgeleidingsmaten lieten een patroon zien als verwacht.

Een support vector machine getraind op huidgeleidings- en hartslagmaten van een aantal proefpersonen kon in 82% van de gevallen juist inschatten of een nieuwe, voor het model onbekende proefpersoon een maaltijd bereidde met kippenvlees of meelwormen. Vooralsnog verbeterde het model niet met de toevoeging van hersensignalen. Samenvattend kunnen we gebruikmakend van hartslag en huidgeleidingsmaten onderscheid maken tussen een intense, licht negatieve kookbeleving en een minder intense, licht positieve kookbeleving.

Link:

 

Deel dit bericht