AF-16506 | Sustainable Ingredients

Bert van Rees2017, Kernthema Gezond en Veilig, Project, TKI-projecten

Projecttitel: Safeguarding product structure and mechanical properties while using new sustainable sources and processeing steps – a multiscale and interdisciplinary approach
Projectnummer: AF-16506
Missie: Gewaardeerd, gezond en veilig voedsel
MMIP: Duurzame en veilige verwerking (D4)
Looptijd: 2017 – 2022
Budget publiek: € 1.920.000
Budget privaat: € 1.920.000
Projectleider: Marcel Meinders
Projectpartners: Fromageries Bel, Nutricia, PepsiCo, TiFN, Unilever, UvA, Wageningen University & Research


Met een groeiende wereldpopulatie zal de mondiale voedselconsumptie sterk verder gaan toenemen. Aangezien grondstoffen, energie en water in toenemende mate schaars worden, is het noodzakelijk om naar duurzamere bronnen en productieprocessen voor ons voedsel over te gaan. Deze kunnen gevonden worden in het gebruik van andere grondstoffen zoals plantaardige eiwitbronnen en het toepassen van milde processing routes. Onderdeel van laatstgenoemde processen kan het gebruiken van minder zuiveringsstappen zijn, waarmee complexere mengels als ingrediënten worden geproduceerd dan in de nu gangbare processen waarbij deze complexe mengsels eerst worden gezuiverd en vervolgens weer in de gewenste verhoudingen worden gemengd. In deze benadering moet de integrale productkwaliteit m.a.w. de som van structuur, mechanische – inclusief reologische – eigenschappen, textuur, smaak, geur, veiligheid en nutritionele waarde – behouden blijven. Dit vereist een gedetailleerde kennis van hoe het karakter van de duurzame bronnen en verwerkingsmethoden de ingrediëntsamenstelling bepalen, en hoe de hieruit voortvloeiende complexiteit van de samenstelling de uiteindelijke productkwaliteit beïnvloedt.

De voornaamste doelstelling van dit project is om uit te zoeken in hoeverre meer duurzame ingrediënten – via het variëren van grondstofbronnen en/of processen – kunnen worden benut om producten met de gewenste structurele en mechanische eigenschappen van multifase-voedingsmiddelen als emulsies, schuimen en gevulde gelen te fabriceren.

Links:

Deel dit bericht